Menu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

GIMNAZJUM IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH

"Postaw na rodzinę"

„Postaw na rodzinę!”
Nasza gmina zaangażowała się w ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę!”. W ten sposób setki samorządów realizują działania profilaktyczne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Mają one na celu ochronę dzieci i młodzieży przed sięganiem po alkohol, dopalacze czy inne substancje psychoaktywne. Badania pokazują, że czynnikiem, który najsilniej chroni młodych ludzi przed sięganiem po substancje psychoaktywne, jest silna więź z rodzicami. Stawianie na rodzinę to sprawdzony sposób na chronienie dzieci przed zachowaniami ryzykownymi. Dlatego również nasza szkoła włączyła się w realizację zadań w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”. Liczymy na zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie www.postawnarodzine.pl. Zapraszamy!